Krimkassan

Kriminalpolisens sparkassa

Välkommen

Kriminalpolisens Sparkassa Ekonomisk Förening (716405-7197) bildades 1912-01-26 i Stockholm, då under namnet Egen Hjälp.

KRIMINALPOLISENS SPARKASSA kan alltså i år skryta med 110 års oavbruten verksamhet.

Enligt föreningens stadgar är ändamålet att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom gemensamma besparingar och med dessa bilda kapital som medlemmarna kan disponera genom lån.

Sparkassan står under Finansinspektionens kontroll och revideras årligen av auktoriserad/godkänd revisor. (Allegretto Revision, Ringvägen 100, 118 60 Stockholm.)

Enligt gällande lag är medlemsantalet maximerat till 1000 konton. Krimkassan har f n ca 600 medlemmar.

Som medlem får Du god avkastning på Ditt sparande och har dessutom möjlighet att uppta lån enligt de villkor som anges under fliken Räntor

Varje medlem erlägger en årsavgift på 50 kr

Se över dina befintliga lån och krediter! Har du fackligt medlemslån? Jämför då räntesatserna. Kanske är Kriminalpolisens sparkassa ett bättre alternativ just för dig, som är anställd vid Polisen i Stockholms län.

Om Du funderar över att eventuellt ansöka om medlemskap eller har frågor kring Ditt befintliga medlemskap får du gärna kontakta någon i styrelsen via e-post eller telefon. Vi kan då berätta mer om rutiner kring medlemskap, sparande och lån. Kontaktuppgifter finner Du under fliken ”Styrelsen”.

 

 

ÅRETS ÅRSSTÄMMA KOMMER ATT GENOMFÖRAS
FREDAGEN DEN 28 APRIL 2023, KL 17.00
i Restaurang Plommonträdet i Polishuset.

Protokoll från årsstämman 2022-04-29

 

ÖVERTAGANDE AV BIRKA SPARKASSAS MEDLEMMAR

Centralpolisen Birka Sparkassa har, vid ordinarie och extra årsstämma under våren 2022, beslutat att upphöra med sin verksamhet och därmed upplösa den ekonomiska föreningen.
Med anledning av detta har Krimkassan erbjudits att ta över de medlemmar i Birka Sparkassa som så önskar.

Krimkassans årsstämma den 29 april 2022 har beslutat att acceptera erbjudandet och har uppdragit åt Krimkassans styrelse att genomföra övertagandet av befintliga medlemmar i Birka sparkassa per den 1 januari 2023.
I samband med detta övertar Krimkassan också Birka sparkassas ekonomiska åtaganden, dvs sparande och lån, mot de medlemmar som överförs till Krimkassan.
Birka Sparkassa har för närvarande ca 600 medlemmar och förvaltar ca 14 miljoner kronor, vilket till fullo är utlånat.

 

RÄNTEHÖJNING fr o m 2023-02-21

Till följd av generellt höjda marknadsräntor har styrelsen beslutat att från och med den 21 februari 2023 höja räntan på lån och sparande.

Följande räntor kommer att gälla från och med 2023-02-21:

Lån med säkerhet i fastighet eller bostadsrätt: 3,95 %.

Lån med säkerhet i borgen: 5,45 %.

Lån utan säkerhet (blancolån): 8,0 %.

Från och med denna dag beräknas sparräntan uppgå till 3,2 %.

Räntehöjningen kommer att gälla tillsvidare.

Har du eller kommer du inom den närmaste framtiden ha ett lånebehov?

Skicka i så fall ett mail till krimkassan@gmail.com.

Just nu finns goda möjligheter att låna pengar. 

 

Sparkonton som saknar insättningsgaranti förbjuds vid årsskiftet 2020/2021.

Detta förbud kommer dock inte gälla Kriminalpolisens Sparkassa.

Krimkassan kommer därmed även fortsättningsvis kunna erbjuda förmånliga lån och en mycket konkurrenskraftig ränta på sparande.

Artikel SVD 2020-09-16

Lämna ett svar