Krimkassan

Kriminalpolisens sparkassa

Välkommen

Kriminalpolisens Sparkassa Ekonomisk Förening (716405-7197) bildades 1912-01-26 i Stockholm, då under namnet Egen Hjälp.

KRIMINALPOLISENS SPARKASSA kan alltså i år skryta med 108 års oavbruten verksamhet.

Enligt föreningens stadgar är ändamålet att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom gemensamma besparingar och med dessa bilda kapital som medlemmarna kan disponera genom lån.

Sparkassan står under Finansinspektionens kontroll och revideras årligen av auktoriserad/godkänd revisor. (Allegretto Revision, Ringvägen 100, 118 60 Stockholm.)

Enligt gällande lag är medlemsantalet maximerat till 1000 konton.

Kassan har f.n. ca 200 lediga platser och välkomnar därför nya medlemmar.

Som medlem får Du god avkastning på Ditt sparande och har dessutom möjlighet att uppta lån enligt de villkor som anges under fliken Räntor

Varje medlem erlägger en årsavgift på 50 kr

Se över dina befintliga lån och krediter! Har du fackligt medlemslån? Jämför då räntesatserna. Kanske är Kriminalpolisens sparkassa ett bättre alternativ just för dig, som är anställd vid Polisen i Stockholms län.

ÅRETS ÅRSSTÄMMA GENOMFÖRDES FREDAGEN DEN 24 APRIL 2020, KL 17.00
I KONFERENSRUM ALVIK I POLISHUSET.

 

Den medlem som önskar en kopia av protokollet från årsstämman ombeds skicka en begäran via mail till krimkassan@gmail.com.

 

Sparkonton som saknar insättningsgaranti förbjuds vid årsskiftet 2020/2021.

Detta förbud kommer dock inte gälla Kriminalpolisens Sparkassa.

Krimkassan kommer därmed även fortsättningsvis kunna erbjuda förmånliga lån och en mycket konkurrenskraftig ränta på sparande.

Artikel SVD 2020-09-16

Lämna ett svar