Krimkassan

Kriminalpolisens sparkassa

Välkommen

Kriminalpolisens Sparkassa Ekonomisk Förening (716405-7197) bildades 1912-01-26 i Stockholm, då under namnet Egen Hjälp.

KRIMINALPOLISENS SPARKASSA kan alltså i år skryta med 108 års oavbruten verksamhet.

Enligt föreningens stadgar är ändamålet att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom gemensamma besparingar och med dessa bilda kapital som medlemmarna kan disponera genom lån.

Sparkassan står under Finansinspektionens kontroll och revideras årligen av auktoriserad/godkänd revisor. (Allegretto Revision, Ringvägen 100, 118 60 Stockholm.)

Enligt gällande lag är medlemsantalet maximerat till 1000 konton.

Kassan har f.n. ca 200 lediga platser och välkomnar därför nya medlemmar.

Som medlem får Du god avkastning på Ditt sparande och har dessutom möjlighet att uppta lån enligt de villkor som anges under fliken Räntor

Varje medlem erlägger en årsavgift på 50 kr

Se över dina befintliga lån och krediter! Har du fackligt medlemslån? Jämför då räntesatserna. Kanske är Kriminalpolisens sparkassa ett bättre alternativ just för dig, som är anställd vid Polisen i Stockholms län.

ÅRETS ÅRSSTÄMMA GENOMFÖRDES
FREDAGEN DEN 23 APRIL 2021, KL 17.00.

MED ANLEDNING AV PÅGÅENDE COVID19-PANDEMI GENOMFÖRDES ÅRSSTÄMMAN 2021 DIGITALT.

 

Den medlem som önskar en kopia av protokollet från årsstämman ombeds skicka en begäran via mail till krimkassan@gmail.com.

 

RÄNTESÄNKNING fr o m 2021-10-01

Från och med den 1 oktober 2021 sänker vi räntan på lån med säkerhet i fastighet eller bostadsrätt från 1,75 % till 1.6 %.

Samtidigt sänker vi även räntan på lån med säkerhet i borgen från 3,75 % till 3,5 %.

Räntesänkningen kommer att gälla tillsvidare.

Har du eller kommer du inom den närmaste framtiden ha ett lånebehov? Det finns för närvarande goda möjligheter till att låna pengar.

 

Sparkonton som saknar insättningsgaranti förbjuds vid årsskiftet 2020/2021.

Detta förbud kommer dock inte gälla Kriminalpolisens Sparkassa.

Krimkassan kommer därmed även fortsättningsvis kunna erbjuda förmånliga lån och en mycket konkurrenskraftig ränta på sparande.

Artikel SVD 2020-09-16

Lämna ett svar