Krimkassan

Kriminalpolisens sparkassa

Möten

Styrelsen för Kriminalpolisens Sparkassa har ordinarie styrelsemöten en gång per månad.

Extra styrelsemöten sammankallas vid behov.

ÅRETS ÅRSSTÄMMA KOMMER ATT GENOMFÖRAS
FREDAGEN DEN 28 APRIL 2023, KL 17.00
i Restaurang Plommonträdet i Polishuset.

Protokoll från årsstämman 2022-04-29