Krimkassan

Kriminalpolisens sparkassa

Möten

Styrelsen för Kriminalpolisens Sparkassa har ordinarie styrelsemöten en gång per månad.

Extra styrelsemöten sammankallas vid behov.

ÅRETS ÅRSSTÄMMA GENOMFÖRDES
FREDAGEN DEN 28 APRIL 2023, KL 17.00
i Restaurang Plommonträdet i Polishuset.

Protokoll från årsstämman 2022-04-29