Krimkassan

Kriminalpolisens sparkassa

Styrelsen

 

Ordförande:
Vedran Latific, 0703056204

Sekreterare:
Sara Smålänning

Kassör:
Mats Sandahl, 0736885681

V Kassör:
Thomas Bernklint, 0736221686

Suppleanter:
Johan Bogland Bergquist
Katja Nylund
Jan Granqvist

Internrevisor:
Kenneth Nihlvin

Internrevisor.suppl:
Johanna Spjut

 

E-mail till styrelsen
krimkassan@gmail.com