Krimkassan

Kriminalpolisens sparkassa

Medlemmar

Maximalt antal är 1000 enligt gällande lag

Ansökan om medlemskap

För att bli medlem i Kriminalpolisens Sparkassa krävs att du är anställd inom polisen i Stockholms län alternativt nära anhörig till redan befintlig medlem.

I nuläget har Sparkassan ca 700 medlemmar

Årsavgiften är för närvarande 50 kr per medlem

Sparkapitalet uppgår till ca 48,5 miljoner
Utlånat kapital uppgår också till ca 48,5 miljoner