Krimkassan

Kriminalpolisens sparkassa

Möten

Styrelsen för Kriminalpolisens Sparkassa har ordinarie styrelsemöten en gång per månad.

Extra styrelsemöten sammankallas vid behov.

ÅRETS ÅRSSTÄMMA KOMMER ATT GENOMFÖRAS
FREDAGEN DEN 23 APRIL 2021, KL 17.00

I RESTAURANG PLOMMONTRÄDET PÅ POLISHUSET.

Anmälan om deltagande i årsstämma sker genom email till krimkassan@gmail.com.