Krimkassan

Kriminalpolisens sparkassa

Möten

Styrelsen för Kriminalpolisens Sparkassa har ordinarie styrelsemöten en gång per månad.

Extra styrelsemöten sammankallas vid behov.

ÅRETS ÅRSSTÄMMA KOMMER ATT GENOMFÖRAS
FREDAGEN DEN 23 APRIL 2021, KL 17.00

MED ANLEDNING AV PÅGÅENDE COVID19-PANDEMI KOMMER ÅRSSTÄMMAN 2021 ATT GENOMFÖRAS DIGITALT.
SAMTLIGA MEDLEMMAR SOM ÖNSKAR DELTA KOMMER ATT FÅ INSTRUKTION OM HUR MAN ANSLUTER TILL AKTUELL MÖTESTJÄNST VIA INTERNET.

Anmälan om deltagande i årsstämma sker genom email till krimkassan@gmail.com.