Krimkassan

Kriminalpolisens sparkassa

Möten

Styrelsen för Kriminalpolisens Sparkassa har ordinarie styrelsemöten en gång per månad.

Extra styrelsemöten sammankallas vid behov.

ÅRETS ÅRSSTÄMMA GENOMFÖRDES
FREDAGEN DEN 23 APRIL 2021, KL 17.00.

MED ANLEDNING AV PÅGÅENDE COVID19-PANDEMI GENOMFÖRDES ÅRSSTÄMMAN 2021 DIGITALT.

Den medlem som önskar en kopia av protokollet från årsstämman ombeds skicka en begäran via mail till krimkassan@gmail.com.