Krimkassan

Kriminalpolisens sparkassa

Möten

Styrelsen för Kriminalpolisens Sparkassa har ordinarie styrelsemöten en gång per månad.

Extra styrelsemöten sammankallas vid behov.

ÅRETS ÅRSSTÄMMA GENOMFÖRDES FREDAGEN DEN 24 APRIL 2020, KL 17.00
I KONFERENSRUM ALVIK I POLISHUSET.

Anmälan om deltagande i årsstämma sker genom email till krimkassan@gmail.com.