Krimkassan

Kriminalpolisens sparkassa

Styrelsen

dinosaur-576490_1280Ordförande:
Jan Granqvist, 0733315400

Sekreterare:
Sara Smålänning

Kassör:
Mats Sandahl, 0736885681

V Kassör:
Thomas Bernklint, 0703320195

Suppleanter:
Johan Bogland Bergquist
Katja Nylund
Patrick Hjelm

Internrevisor:
Kenneth Nihlvin

Internrevisor.suppl:
Johanna Spjut

 

E-mail till styrelsen
krimkassan@gmail.com