Krimkassan

Kriminalpolisens sparkassa

Finansinspektionen

police-1141050_1920Mottagna medel till Sparkassan omfattas inte av insättningsgarantin enligt §8 lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet. Inlånade medel till föreningen kan förloras om föreningen försätts i konkurs eller har betalningssvårigheter.

Kriminalpolisens Sparkassa står sedan 2004 under Finansinspektionens tillsyn och kontroll.