Krimkassan

Kriminalpolisens sparkassa

Kassan

money-938769_1280Bankgiro: 458-7366

Den 1 januari 2016 infördes ett nytt system för administration av kapital och lån. Detta tillsammans med införandet av OCR-nummer kommer att underlätta och säkerställa förvaltningen av medlemmarnas pengar.

Med anledning av detta har samtliga medlemmar fått uppgift om egna unika OCR-nummer som skall användas vid inbetalning till sparkonto eller betalning av amortering och ränta på lån.

Om du som medlem ändå skulle sakna dessa OCR-nummer maila då till krimkassan@gmail.com innan du gör en ny betalning så får du OCR-informationen igen.

Styrelsen vädjar till samtliga medlemmar att uteslutande använda tilldelade OCR-nummer för kommande betalningar till Sparkassan.

 

ÅRETS ÅRSSTÄMMA GENOMFÖRDES
FREDAGEN DEN 23 APRIL 2021, KL 17.00.

MED ANLEDNING AV PÅGÅENDE COVID19-PANDEMI GENOMFÖRDES ÅRSSTÄMMAN 2021 DIGITALT.

Den medlem som önskar en kopia av protokollet från årsstämman ombeds skicka en begäran via mail till krimkassan@gmail.com.